Bize de sorabilirsiniz
     
Hava Durumu
ISTANBUL
Yararlı Bilgi ve Haberler
iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü 4. kısımda ecza dolabı ile ilgili zorunluluklar ve içinde bulunması gerekenler aşağıda belirtilmişitr.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İşyerlerinde İşkazalarına Karşı,Alınacak Tıbbi Tedbirler ve İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım ve Tedavi Levazımı ile Sıhhi Tesisat.

Madde 91 –

 

Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere, işveren, Umumi Hıfzıssıha Kanununun 180 inci ve Sosyal Sigortalar Kanununun 114 üncü maddeleri gereğince işyerindeki işçi sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre, bir ya da daha fazla hekim sağlayacaktır. Bu hekimlerin çalışma koşulları ile görevlerini nasıl yürüteceklerini ayrıntılı şekilde gösteren bir yönetmelik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır.

Madde 92 –

İşverenler, işin niteliğine, özelliğine, çeşidine ve çalıştırdıkları işçi sayısına ve hekim ve sağlık tesisleri ile olan ilişkilerine göre, zamanında gerekli tedbirleri almak amacıyla aşağıda belirtilen sağlık tesisleri ile ilkyardım ve tedavi levazımını, işyerlerinde bulundurmakla yükümlüdürler.

Bu tesisler ve levazım; kişisel ilk yardım paketlerini, ilk yardım kutularını veya çantalarını veya dolaplarını, ilk yardım ve ilk müdahele odalarını veya ilkyardım istasyonlarını kapsar.

Madde 93 –

Kişisel ilk yardım paketleri; kazaya uğrayanın ilk yardımcı gelinceye veya bir sağlık tesisine gönderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansumanı yapacak veya ağrısını giderecek nitelikte malzeme ve ilaçlarla donatılacaktır.

Kişisel ilk yardım paketleri, maden, tünel, yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan, dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir.

Bu paketler, küçük ve kullanışlı malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak plastik veya madeni ambalajlı olacaktır.

Kişisel ilk yardım paketi, çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde, iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır.

2423

Kişisel ilk yardım paketinin, gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek, buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır.

Kişisel ilk yardım paketinin içinde, aşağıda yazılı ilaç ve malzeme bulunacaktır:

- Kullanma yönergesi,

- Pamuk (Küçük paket),

- Gazlı bez (Steril),

- Sargı bezi,

- Yapıştırıcı band (Steril),

- Analjezik hap,

- Tendürdiyot (1 veya 2 ampul),

- Sülfamitli toz.

Madde 94 –

Mekanik cihazları bulunmayan ve 10 dan az işçi çalıştıran işyerlerinde, içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı bulunan 1 numaralı ilaç kutusu veya çantası bulundurulacaktır:

- 1 adet ilk yardım broşürü,

- 25 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı renkli şişede),

- 15 gram amonyak (Cam kapaklı şişede),

- 100 gram alkol (%98 lik tuvalet ispirtosu),

- 2 paket 25 er gramlık idrofil pamuk (Steril),

- 2 paket gaz idrofil (Steril),

- 3 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,

- 3 adet üçgen sargı,

- 1 adet makas,

- 1 adet pens,

- 6 adet çengelli iğne,

- 1 kutu yapıştırıcı flanster,

- 1 adet küçük küvet,

- 1 tüp aspirin,

Madde 95 –

Mekanik cihazları bulunmayan ve 10 dan fazla ve 50 den az işçi çalıştıran işyerleri ile mekanik cihazlarla 10 dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde, içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı bulunan 2 numaralı ilk yardımçantası veya dolabı bulundurulacaktır:

- 1 adet ilk yardım broşürü,

- Parmak yaralanmaları için, sterilize edilmiş küçük sargı bezi 6 adet,

- 3 adetten az olmamak şartıyla yeteri kadar, orta boy sargı bezi (El veayaklar için),

- 5 adet üçgen sargı,

- Yeteri kadar vazelin borike,

- Tentürdiyot veya % 1 lik violet de gentiens sulu solüsyonu,

2424

- 1 şişe amonyak (Cam kapaklı şişede),

- 1 tüp aspirin,

- 2 tüp yanık pomadı,

- 5 paket 25 gramlık idrofil pamuk,

- 5 paket gaz idrofil,

- 1 adet makas,

- 2 adet pens,

- 20 adet çengelli iğne,

- 1. kutu flaster,

- 1 adet enjektör, (5 cc. madeni kutu içinde),

- 12 adet enjektör iğnesi,

- teinture de belladon 25 gram (Cam şişede),

- 2 adet küvet,

- 6 adet ampul huile camphree,

- 1 adet lastik bant,

- 2 ampul antispasmotik ve analjezik,

- Tetanoz serumu,

Madde 96 - Mekanik cihazlarla 10 dan fazla ve 50 den az işçi çalıştıran iş-yerleri ile yapılan işin niteliği bakımından,kaza ve zehirlenme tehlikesi bulunan işyerlerinde,içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı bulunan 3 numaralı ilk yardım dolabı ile bir sedye ve bir battaniye bulundurulacaktır.

- 1 adet ilk yardım broşürü,

- 1 adet suni teneffüs cihazı,

- 4 adet atel,

- 1 adet foşer tüpü,

- 5 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,

- 6 adet üçgen sargı,

- 2 adet makas,

- 2 adet pens,

- 2 adet pens (Ağız için),

- 2 adet emaye küvet,

- 2 ampul morfin veya dolantin,

- 5 adet ampulıkafein,

- 5 adet ampul eter,

- 5 adet ampul huile camphree,

- 1 adet 5 Cm3. lük enjeksiyon şırıngası (20 tane paslanmaz iğne),

- 5 adet ergotin,

- 50 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı bir şişe içinde),

- 15 gram amonyak (Cam kapaklı bir şişe içinde),

- 450 gram oksijenli su,

2425

- 10 paket 25 er gramlık idrofil pamuk,

- 5 paket gaz idrofil,

- 2 düzine çengelli iğne,

- 1 kutu flaster (Yapıştırıcı yakı),

- 5 adet ampul adrenalin,

- 5 adet ampul apomophin,

- 1 adet lastik bant,

- 2 şişe tetanos serumu (10 ar Cm3. lük),

- 2 tüp yanık merhemi,

- 250 gram toz halinde tebeşir (Karbonat dotşo) cam kavanozda (Asit yanıkları için),

- 1 tüp vazelin,

- 1 adet nikel mahfazalı küçük model ustunç takımı,

- 1 adet sterlizatör (Tercihan elektrikli),

- Agraf ve agraf pensi,

- Sülfamit tozu,

- Antibiyotikli göz merhemi,

Madde 97 –

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı bulunan 4 numaralı ilk yardım dolabı ile yeteri kadar sedye ve battaniye bulundurulacaktır:

- 1 tansiyon aleti,

- 1 adet ilk yardım broşürü,

- 1 adet suni teneffüs cihazı,

- 1 adet foşer tüpü,

- 2 adet nelaton sondası,

- 6 adet atel,

- 100 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı renkli bir şişe içinde),

- 25 gram amonyak (Cam kapaklı bir şişe içinde),

- 1000 gram saf alkol,

- 900 gram oksijenli su,

- 15 paket idrofil pamuk (25,50 ve 100 gramlık 5 er paket),

- 10 paket gaz idrofil,

- 10 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,

- 10 adet üçgen sargı,

- 2 düzine çengelli iğne,

- 2 kutu flaster (Yapıştırıcı yakı),

- 1 adet makas,

- 2 adet ağız açacak pens,

- 3 adet küvet veya çukur tabak,

- 1 adet 2 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası (20 tane paslanmaz iğne ile),

2426

- 1 adet 10 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası (20 tane paslanmaz iğne ile),

- 1 adet elektrikli sterilizatör,

- 10 adet ampul kafein,

- 5 adet ampul morfin,

- 10 adet ampul ergotin,

- 10 adet ampul eter,

- 10 adet ampul adrenalin,

- 5 adet ampul apomorphine,

- 2 adet lastik bant,

- 4 şişe tetanos serumu (10 ar Cm3. lük serül şeklinde),

- 2 şer tüp antibiyotik yara ve göz merhemi,

- 250 gram toz halinde tebeşir (Karbonat dö şo ) cam kavanozda (Asit yanıkları için),

- 250 gram asetik asit (Kalevi yanıklar için),

- 500 gram toz halinde sönmüş kireç (Madeni bir kutu içinde),

- 1 adet nikel mahfazalı küçük model ustunç takımı.

Madde 98 –

93, 94, 95, 96, 97 nci maddelerde yazılı ilaç ve malzeme, kullanıldıkça tamamlanacak ve her zaman eksiksiz bir şekilde bulundurulması sağlanacaktır.

İlaç kutusuna veya çantasına veya dolaplarına, işin veya işyerinin özelliğine göre, işyeri hekimi tarafından lüzum gösterilen ilaç ve malzeme de eklenecektir.

Madde 99 –

İlaç kutuları veya çantaları veya dolapları, toz ve toprak girmeyecek şekilde yapılmış olacak ve herhangi bir karışıklığa meydan vermemek üzere, işleri bölünmüş ve her ilacın ismi, kutu veya şişesinin üzerine, okunaklı olarak yazılmış bulunacaktır. İlaç kutuları veya çantaları veya dolaplarının üzerlerine, içinde bulunan ilaçlar ve malzemelere göre, kaç numaralı sıhhi yardım kutusu, çantası veya dolabı olduğu yazılacak ve kapaklarının iç tarafına da, içinde bulunan ilaç ve malzemenin bir listesi yapıştırılacak ve beyaza boyanarak üzerine kırmızı ay işareti konacak ve işyerinin uygun bir yerinde bulundurulacaktır.

Bu kutu, çanta ve dolapların, kilitli durması sağlanacak ve anahtarları, sağlık işleri görevlisine, bulunmadığı hallerde, işyerindeki ilk yardım kursu görmüş birisine verilecek ve bunlar, bu işden sorumlu bulunacaktır.

İşyerinde birden fazla postalarla çalışıldığı hallerde, her postada bu görevi yapacakların, anahtarı birbirlerine devretmeleri sağlanacak ve işveren veya işveren vekilinde de bir yedek anahtar bulunacaktır.

2427

Madde 100 –

Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli olarak en az 50 ve en çok 100 işçi çalıştırılan işyerlerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken ilk yardım odasında,hasta odasında veya ulaşım güçlüğü bulunup da en az 10 işçi çalıştıran maden ocakları veya kaza ve tehlike ihtimali çok olan işyerlerinde,işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre 3 numaralı ilk yardım dolabındaki malzemelerle birlikte,aşağıdaki tıbbi alet ve malzemelerde bulundurulacaktır:

- 1 adet tansiyon ölçme aleti,

- 1 adet üstü iyice temizlenebilen masa,

- 1 adet muayene masası,

- 3 adet sedye,

- 1 adet dil çekme pensi,

- 1 adet transfüzyon cihazı,

- 1 adet cam irrıgatör,

- 2 adet böbrek şeklinde küvet (Emaye),

- 1 adet büyük küveyt (Emaye),

- 2 adet su ve alet kaynatmak için metal veya emaye kap,

- 10 adet üçgen sargı,

- 1 m2 cerrahi muşamba,

- % 5 lik dekströz (yeteri kadar),

- Serum fizyolojik (yeteri kadar),

- Hipertönik serum (yeteri kadar),

- 5 çift cerrahi eldiven,

- Kırıklar için çeşitli büyüklükte ve yeteri kadar metal veya tahta aletler,

- 2 adet battaniye,

- 1 adet karyola ve yatak takımı,

Madde 101 –

Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli olarak 100 den fazla ve 500 den az işçi çalıştırılan işyerlerinde, umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken revirde (İlk müdahale odası) işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre ilk yardım odasındaki (hasta odası) malzemelerle birlikte, aşağıdaki tıbbi alet ve malzemeler de bulundurulacaktır:

- 50 gram toz halinde iyodoform,

- 10 gram toz halinde rivanol,

- 25 gram süblime pastile,

- Mevzii anestezi için gerekli levazım,

- 1 adet 20 Cm3. enjeksiyon şırıngası (20 adet iğne ile)

- 1 adet tansiyon aleti,

- 1 adet steteskop,

2728

- 6 adet çeşitli numarada madeni sonda,

- 6 adet çeşitli numarada lastik sorda,

- 3 tüp çeşitli numarada katküt,

- 3 tüp çeşitli numarada ipek iplik,yeteri kadar sütür iğnesi,

- 1 adet nisai trus takımı (İşyerinde kadın işçi varsa),

- 1 adet oksijen verme cihazı,

- nikel mahfaza içinde küçük cerrahi alet takımı,

- 1 adet ameliyet masası (Basit ameliyatlar için),

- 1 adet camlı alet dolabı,

- Yeteri kadar sedye ile 100 kişiye 1 yatak hesabıyla 2 şer battaniyesi bulunan karyola ve yatak takımı,

Madde 102 –

Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli olarak 500 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir ilk yardım istasyonu yapılacaktır. Bu istasyonda, işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre 4 numaralı ilk yardım dolabında bulunan malzeme ile birlikte, aşağıda yazılı tıbbi alet ve malzemeler de bulundurulacaktır:

- 50 gram toz halinde iyodoform,

- 100 gram toz halinde rivanol,

- 25 gram süblime pastile,

- mevzii anestesi için gerekli levazım,

- Yeteri kadar sedye ile (100) kişiye (I) yatak hesabıyla

- 2 şer battaniyesi bulunan karyola ve yatak takımı,

- Nikel mahfaza içinde küçük cerrahi alet takımı,

- 3 tüp çeşitli numarada katkut,

- 3 tüp çeşitli numarada ipek iplik, yeteri kadar sütür iğnesi,

- 6 adet çeşitli numarada lastik sonda,

- 6 adet çeşitli numarada madeni sonda,

- 1 adet steteskop,

- 1 adet 20 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası (20 adet iğne ile),

- 1 adet tansiyon ölçme aleti,

- 1 adet nisai trus takımı (işyerinde kadın işçi varsa),

- 1 adet göz ve kulak için küçük trus takımı,

- 1 adet oksijen verme cihazı,

- 1 adet ameliyat masası (basit ameliyatlar için),

- 1 adet camlı alet dolabı,

- 1 adet muayene masası,

Madde 103 –

İşyerlerindeki ilk yardım odalariyle ilk mücadele odaları ve ilkyardım istasyonları, bol ışıklı ve kolayca havalandırılıp ısıtılır, temizlenir ve yıkanır şekilde yapılmış olacak, içlerinde akar sıcak su hela ve yıkanma yerleri bulunacaktır. Akar sıcak su sağlanamayan yerlerde, su ısıtmak için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

2429

Yatakların bulunduğu oda ile muayene ve müdahale odaları, yeteri kadar geniş ve birbirinden uygun şekilde ayrılmış olacak ve buralarda, acil durumlar için, yedek aydınlatma tesisleri bulundurulacaktır.

Madde 104 –

İşyerlerinde, ilk yardım odaları ile ilk müdahale odaları, ilkyardım istasyonları ve diğer ilgili kısımlar, kolaylıkla bulunmaları için uygun şekilde işaretlenecek ve görünen yerlere okunaklı yazılar yazılacaktır.

Madde 105 –

Sürekli olarak 50 den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde hastalanan veya iş kazasına uğramış işçilerin, işyerine en yakın sağlık tesislerine taşınmaları için gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır.

Madde 106 –

İlk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları ve ilk yardım istasyonlarının bakım, temizlik ve alet muhafazaları için, bir hemşire veya sağlık memuru görevlendirilecek, bunların sağlanamadığı hallerde, bu görevleri yapacak ilk yardım kursu görmüş yeterli bir eleman bulundurulacaktır.

Madde 107 –

Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde, bir sağlık memuru veya hemşireden başka ilk yardım ve kurtarma kursu görmüş en az bir kişide bulundurulacaktır.

Madde 108 –

Gece ve gündüz sürekli çalışan işyerlerinde, ilk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları, geceleri de görevli personeli ve araç ve gereçleri ile her an kullanılır halde hazır bulundurulacaktır. İşveren bu yönden, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

ViskoNedir
 —Visco Elastik Sünger NASA tarafından astronotlar için geliştirilmiştir. Akıllı sünger olarak da geçmektedir.
Visco malzeme basınç indirgeme özelliği sayesinde astronotların uzay yolculuklarında maruz kaldıkları basınç sorununa çözüm getirmiştir.
—Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde yatak ve yastıklarda da kullanılmakta ve bireylere mükemmel uyku fırsatı sunmaktadır. 
—Geliştiren akıllı sünger teknolojik ürünler; kaliteli bir uykunun yanında bazı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde de kullanılmaktadır.